blog banner

IoT ve İnovasyon Atölyesi

Geçtiğimiz günlerdeki UXAlive etkinliğinde,  IoT ve İnovasyon Atölyesi gerçekleştirerek, katılımcılarımızla IoT ürünlere yönelik fikir geliştirmeyi destekleyici uygulamalar yaptık. Tasarım odaklı düşünme prensiplerini, geliştirdiğimiz atölye materyalleri ile eğlenceli ve pratik olarak uygulanabilir hale getirdik. Bu atölye ile nesnelerin yeni versiyonlarını tasarlamayı, gelecek senaryoları üzerine geliştirilebilir ve prototiplenebilir yeni fikirler, ürünler ve servisler üretmeyi amaçlıyoruz.

Elimizde IoT ile ilgili yeni fikir üretme sürecine yardımcı kartlar var. Bu kartlar, tasarım sürecini aşamalandırarak yol gösteriyor ve görevler, ürünler, servisler, geri bildirim verme, etkileşim biçimleri gibi kategorileştirilmiş olarak, IoT teknolojisinin tasarım odaklı uzantılarını pratik bir biçimde konsepte dönüştürmeyi sağlıyor. Katılımcıları gruplar halinde çalıştırarak, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir hale getiriyoruz. Sonrasında, oluşturulan fikirleri inovasyon, üretilebilirlik, kullanıcı odaklılık gibi kriterlerle değerlendirerek geliştirmeyi hedefliyoruz.

Katılımcılara çeşitli kategorilerdeki kartları belirli aşamalarda rastgele seçtirerek ortaya belirlenen görevi yerine getiren yeni ürün fikirleri çıkarmaya teşvik ediyoruz. Her bir aşamada, yardımcı kartlarla yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırarak katılımcılara, hızlı ve etkili bir biçimde fikir üretme yöntemi sunuyoruz.

Öncelikle rastgele bir görev kartı seçtirerek IoT ile ilgili oluşturulacak ürünün temel işlevini belirliyoruz. Katılımcılar bir süre görevle ilgili beyin fırtınası yaparak  fikir paylaşımlarında bulunuyor.

Fikirleri yazılarla ve eskizlerle görselleştirerek analiz ediyoruz. Daha sonra, yeni bir kart ile fiziksel ürünün ne olacağını belirliyoruz ve belirlenen görev tanımına uygun fikirleri ürün ile birleştirmeye başlıyoruz. Bu aşamada, oluşturulan fikirleri değerlendirip eleyerek, potansiyel fikirleri ürüne entegre etmeyi amaçlıyoruz. Seçilen servis kartı ile de nesneler arasındaki bilgi aktarımını sağlayan kaynağı belirliyoruz.

Ürünün temel bileşenleri ve fonksiyonlarının büyük bir kısmı bu aşamaların sonucunda ortaya çıkmış oluyor. İlerleyen süreçte, ürünün kullanıcı etkileşimleri üzerine çalışıyoruz.

Seçilen kartlar ile fiziksel ürünü harekete geçirecek kullanıcı eylemlerini ve ürünün vereceği geri bildirimleri belirliyoruz. Ürün konseptini şekillendirdikten sonra ürünün kullanıcı ile yolculuğunu Storyboard oluşturarak görselleştiriyoruz. Daha sonra ekipler, ürünlerini anlatan 90 saniyelik bir asansör konuşması hazırlayarak diğer ekiplere sunuyorlar. Son aşamada, oluşturulan konseptleri değerlendirmek amacıyla kriter kartlarını kullanıyoruz. İnovasyon, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi kriter kartları ile mevcut fikirleri değerlendirip eksik yönlerini keşfediyoruz ve bunları nasıl tamamlayabileceğimizin üzerinde duruyoruz.

Kısa sürede hızlı fikir üretme yeteneği geliştirmeye yardımcı olan, ekipler halinde çalışarak eğlenirken üretmenin keyfine vardığımız bir workshop deneyimledik. Workshop içeriklerimizi geliştirmeye ve yenilikler getirmeye devam ediyoruz. Bir sonraki workshop’ta görüşmek üzere!