Kurumsal İnovasyon Trendleri

2019 yılında kurumsal inovasyon dünyasında karşımıza çıkacakları Ferhat Demir anlattı.

Ferhat Demir

Amerika Birleşik Devletleri’nde işletme (MBA) ve Kamu Politikaları (Public Policy, Economic Development) eğitiminden bir süre sonra Türkiye’ye dönerek QGroup’u kuran Ferhat Demir, kendi geliştirdiği Stratejik Fırsat Tuvali, Strateji Haritası, Stratejik İş Modeli Tasarımı, Stratejik İnovasyon Tuvali, S-BUD, S3M-i gibi bir çok araç, metot ve model ile inovasyon alanında Türkiye'de ilk eğitimleri ve danışmanlık projelerini gerçekleştirmektedir. Bu yazısında 2019 Kurumsal İnovasyon trendlerini derledi.

1- Özgün ve Füzyoner İnovasyon Liderleri

Makalelerdeki pek çok mantıklı teori pratikte zorlanır. Aynı şekilde her en iyi uygulama her yerde aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle de söz konusu inovasyon olduğunda. Çünkü inovasyon insan psikolojisinin son derece yoğun yer aldığı bir alandır ve insan çoğu kez rasyonel değildir. Rasyonellik yönetilebilirliği artırır. Peki duygusal ve sosyal etmenlerin güçlü olduğu kurumlarda kaos yönetimine hazır mısınız? Ya da duygu yönetimine? Nelerle karşılaşabileceğinizi tariflemek dahi zor. İnovasyon süreçlerinin başarısı için yetkin insan kaynaklarının önemi daha da anlaşılır olmuş durumda. Hem inovasyon literatürüne hakim, farklı kuram ve yaklaşımları bilen hem de inovasyon araçlarını uygulamış ve gerekirse kuruma, duruma, ekibe ve insanlara göre uyarlayabilecek liderler sürdürülebilir inovasyonu mümkün kılacak. Sentez kritik önemde. Esnek olabilen, iletişimini etkin kılan ve kendi özgün tarzını yaratan liderler çok daha fazla aranacak.

2- Ultra Matris Organizasyon Modelleri

İnovasyon süreçlerinin yönetiminden bir departman ya da ekip sorumlu olmalı fakat çekirdek ve yüksek yetenekli insanlarla başlayıp zamanla tüm çalışanları inovasyonun bir parçası haline getiremediğimiz takdirde sürdürülebilir inovasyon mümkün gözükmüyor. İnovasyon farkındalığının artması, süreçlerin sistematikleşmesi, araç setinin zenginleşmesi, öğrenilmiş dersler ve teknolojinin ucuzlaması ile kurum içinde inovasyon halkalarına dahil olan, inovasyona dokunan ya da inovasyonun dokunduğu çalışan sayısı artıyor. İnovasyon yönetim birimi diğer birimleri de yönetici/yönlendirici konuma geçiyor. Proje bazlı değil inovasyon bazlı ultra matris organizasyon modellerine hazır mısınız?

3- Uçtan Uca Çözümler

Bugün birçok inovasyon yazılımı fikir geliştirme ve değerlendirme fonksiyonlarının ötesine geçemiyor. Halbuki inovasyon çok daha uzun ve kompleks bir süreç. Fikir geliştirme öncesi fırsat ya da ihtiyacın tanımından başlayıp üretime ve sonrası pazarlama iletişimine kadar tüm aşamaların takip edileceği uçtan uca (end-to-end) sistemlere ihtiyaç var. Kurumlar iyileştirme önerilerini topladıkları yazılım ya da sistemlerini fikir geliştirme platformlarına dönüştürürken bir yandan da inovasyonun her aşamasını yönetecekleri çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Yakında bu tip yazılımlar çok daha fazla dolaşımda olacak.

4- Açık Ötesi İnovasyon

Eğer tedarikçilerinize veya müşterilerinize anket yapmayı açık inovasyon olarak tanımlıyorsanız markanızdan nefret eden ya da sizin var olduğunuz pazarın farkında dahi olmayan insanları anlamaya çalışmayı hatta onları inovasyon süreçlerinize dahil etmeyi nasıl tanımlarsınız? Öğrenci arkadaşlarımızı toplayıp sembolik çekler dağıtmadan fazlasını konuştuğumuz muhakkak. Mevcut değil gelecek rakiplerinizle, müşteri değil müşteriniz olmayanlarla, örtüşen değil çarpışan startuplarla ve pek çok farklı oyuncu ile konuşmanın/tanışmanın ötesinde baskı kurmadan çalışmaya, paylaşmaya ve başarı ya da başarısızlığı beraberce üstlenmeye hazır mıyız? Geleneksel şirketler kuşkusuz henüz kurum içinde dahi inovasyon kanallarını açık ve şeffaf hale getirememişken kurum dışında neler yaşandığını, iş modellerinin nasıl değiştiğini görmeleri çok zor. Açık inovasyon çok daha radikal ve yeni formlarla hayatımızda olacak.

5- İş Modeli mi İş Ekosistemi mi?

Büyük kurumsal firmalar her şeyi tek başlarına yapamayacaklarını anladıkça ekosistemin önemini de gönüllü gönülsüz kabul etmiş oluyorlar. İş modeli tasarımını yeni öğrenmişken şimdi de ekosistemi büyütmeyi, yönetmeyi, tasarlamayı konuşmaya başladık. Ekosistem tasarımı yeni kritik konular arasında. Bir de bunu dijitale çekersek. Blokchain teknolojileri ile dijital inovasyon ekosistemleri tasarlamaya doğru evriliyoruz.

Diğer Trendler...

 

IoX Trendleri

Mustafa Dalcı, IoX

IoX ofisinde 2019 yılında konuşacağımız trendleri listeledik.

IoX Trendlerini İncele

Müşteri Deneyimi Trendleri

Pisano

Pisano 2019 müşteri deneyimi trendlerini listeledi.

Müşteri Deneyimi Trendleri

Ürün Yönetimi Trendleri

Erman Taylan, Koçfinans

Ürün yönetimi dünyasının yenilikleri...

Ürün Yönetimi Trendleri